تگ - سبک

سبک حافظی، تلفیق هنر و مدرنیته

من امیر حافظی هستم و تلاش می‌کنم که تا بخشی از دریافت هنری خودم را در این متن کوتاه بیان کنم. از دید من یک راه‌حل ساده برای درک موضوع هنر، تلاش برای آگاهی از زیبایی است. شناخت زیبایی، بدون رسیدن به فرانمایی فکری و احساسی موضوع بیهوده‌ای است. برای همین پیش از هر چیز، درک ماده هنری، از مسیر شهود زیبایی شناختی شخصی می‌گذرد. یعنی یک چیز زیباست، پس هنرمندانه است. فارغ از اینکه عمق یک رنج، تلاش...

ادامه مطلب...