حاشیه

سبک حافظی، تلفیق هنر و مدرنیته

یک راه‌حل ساده برای درک موضوع هنر، تلاش برای آگاهی از زیبایی است. شناخت زیبایی، بدون رسیدن به فرانمایی فکری و احساسی نیز موضوع بیهوده‌ای است. برای همین پیش از هر چیز، درک ماده هنری، از مسیر شهود زیبایی شناختی شخصی می‌گذرد. یعنی یک چیز زیباست، پس هنرمندانه است. فارغ از اینکه عمق یک رنج، تلاش یا تراژدی انسانی را به همراه داشته باشد. فارغ از اینکه برای شناسایی ماهیت انسان گامی بردارد، یا حتی برای به نمایش گذاشتن...

ادامه مطلب...